Samorząd Uczniowski

Dodano: 10.09.2019

Skład Samorządu Uczniowskiego:

Czekamy na wybory!

 

opiekun Samorządu: pani Katarzyna Mirek

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Rodzice i Opiekunowie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych...