Podręczniki na rok szkolny 2023/2024

Dodano: 28.06.2023

ZESTAW podręczników

przeznaczonych do kształcenia ogólnego obowiązujących
w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek  im. Świętej Rodziny w Rumi

w roku szkolnym 2023/2024

 

PODRĘCZNIKI DLA UCZNIÓW KL. 1

Tytuł/przedmiot

wydawnictwo

nr dopuszczenia

Tytuł, autor

Podręcznik

ćwiczenia

Edukacja wczesnoszkolna

WSiP  Warszawa

nr dopuszczenia 1160/1/2023

  Szkoła Na TAK!

Podręcznik cz. 1-4, D. Kręcisz, B. Lewandowska, K. Nowacka, M. Szczęsna, M.Sarnowska, B.Drzycimska, Ćwiczenia cz. 1-4

Podręcznik Matematyka cz. 1-2 B. Nawolska, J. Żądło-Treder, D. Dankowska, M. Marekwia

Ćwiczenia Matematyka cz.1-2

Język angielski

Macmillan, Warszawa

nr dopuszczenia 811/1/2017

Podręcznik: Bugs Team 1. Carol Read, Ana Soberón

Zeszyt Ćwiczeń: Bugs Team 1. Carol Read, Ana Soberón, Anna Perr- Modrzejewska

Religia

Jedność, Kielce

(nr AZ-11-01/18-KI-4/20)

Podręcznik:

Poznaję Boży świat, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek,

 

PODRĘCZNIKI DLA UCZNIÓW KL. 2

Edukacja wczesnoszkolna

Didasko  Warszawa

nr dopuszczenia

859/2/2018

 

Podręcznik: Ja, Ty- My. Radosne odkrywanie świata. Joanna Białobrzeska

Ja, Ty- My. Ala i Adam na tropach zaginionego skarbu. Joanna Białobrzeska

Ja, Ty -My. Małe i duże matematyczne podróże. Joanna Białobrzeska

Zeszyty Ćwiczeń: Ja, Ty- My. Dziennik pisarza, część A, B. Joanna Białobrzeska

Ja, Ty- My. Na tropach matematyki, część 1, 2. Joanna Białobrzeska

Ja, Ty- My Zeszyt poszukiwacza skarbu. Joanna Białobrzeska

Ja, Ty- My Dziennik badacza świata ( zeszyt plus wycinanki). Joanna Białobrzeska

Język angielski

Macmillan, Warszawa

nr dopuszczenia 811/2/2018

Podręcznik: Bugs Team 2. Carol Read, Ana Soberón

Zeszyty Ćwiczeń: Bugs Team 2. Carol Read, Ana Soberón, Anna Perr-Modrzejewska

Religia,  Jedność, Kielce

Nr AZ-12-01/18-KI-7/21

Odkrywam Królestwo Boże. red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

 

PODRĘCZNIKI DLA UCZNIÓW KL. 3

Edukacja wczesnoszkolna

Didasko, Warszawa

  nr  dopuszczenia 859/3/2019

Podręczniki: Ja, Ty-My do klasy trzeciej Radosne odkrywanie świata cz.1 i 2. Matematyka na co dzień. Joanna Białobrzeska

Zeszyt ćwiczeń: Dziennik badacza świata, część A i B,  Na tropach matematyki, część1 i 2

Język angielski

Macmillan, Warszawa

Nr dopuszczenia 811/3/2018

Podręcznik: Bugs Team 3. Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

Materiały Ćwiczeniowe: Anna Parr- Modrzejewska, Elisenda Papiol, Maria Toth

Religia, Jedność, Kielce

Nr AZ-13-01/18-KL-14/22

Poznaję Jezusa,: podręcznik, red. W. Kubik, Elżbieta Kondrak

Poznaję Jezusa: ćwiczenia

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 4

 

L.P.

Przedmiot, wydawnictwo

Tytuł, autor

Podręcznik

ćwiczenia

Nr dopuszczenia

 1.  

Religia

Jedność, Kielce

Odkrywam życie z Jezusem, red. Ks.  Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

 
 1.  

Język polski

GWO, Gdańsk

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek  Kamila Krzemieniewska-Kleban

Ćwiczenia  Między nami 4 wersja B

867/1/2017

 1.  

J. angielski

Macmillan, Warszawa

Brainy 4.

Podręcznik: Nick Beare

Zeszyt ćwiczeń: Katherine Stannett

831/1/2017

 1.  

Muzyka

Nowa Era Warszawa

 Lekcja muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Edycja 2020-2022

852/1/2017

 1.  

Plastyka

 Nowa Era Warszawa

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas Krystyna Onak

903/1/2017

 1.  

Historia

GWO, Gdańs

Historia 4. Podróże w czasie. Tomasz Małkowski

829/1/2017

 1.  

Przyroda

WSiP

Warszawa

Poznajemy przyrodę Klasa 4. Anna Romańska, Joanna Gadomska, Katarzyna Przybysz

Zeszyt ćwiczeń: Poznajemy przyrodę. Szkoła podstawowa klasa 4

1168/1/2023

 1.  

Matematyka

GWO, Gdańsk

Matematyka z plusem. M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński. P. Zarzycki

Ćwiczenia:- wersja C.  M. Dobrowolska, S. Wojtan,

P. Zarzycki

780/1/2023/z1

 1.  

Informatyka

Migra, Wrocław

Teraz bajty 3D. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 4. Nowe wydanie 2023. Grażyna Koba

806/1/2023/z2

 1.  

Technika

Nowa Era Warszawa

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka

295/1/2017

 

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 5

L.P.

Przedmiot, wydawnictwo

                                       Tytuł, autor

Podręcznik

ćwiczenia

Nr dopuszczenia

 1.  

Religia

Jedność, Kielce

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy, red. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,

 AZ-21-01/20-KI-2/20

 1.  

Język polski

GWO, Gdańsk

Między nami. A. Łuczak, M. Murdzek,

 Ćwiczenia: Między nami 5 wersja B

867/2/2018

 1.  

J. angielski

Macmillan, Warszawa

Brainy 5

Podręcznik: Nick Beare

Zeszyt ćwiczeń: Karherine Stannett

831/2/2018

 1.  

Muzyka

Nowa Era Warszawa

Lekcja muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa edycja 2021-2023

852/2/2018

 1.  

Plastyka

Nowa Era, Warszawa

 

Do dzieła! 5. Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

903/2/2018

 1.  

Historia

GWO, Gdańsk

Historia 5. Podróże w czasie. Tomasz Małkowski

829/2/2018

 1.  

Geografia Nowa Era

Warszawa

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły Podstawowej. Feliks Szlejfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz

906/1/2018

 1.  

Biologia

Nowa Era

Warszawa

Puls Życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Marian Sęktas, Joanna Stawarz

Nowa edycja 2021-2023

Puls Życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Jolanta Holeczek,                 Jacek Pawłowski, Jolanta Pawłowska

Nowa edycja 2021-2023

844/1/2018

 1.  

Matematyka

GWO, Gdańsk

Matematyka z plusem 5.

Podręcznik: M. Dobrowolska, M. Jacewicz,              M. Karpiński, P. Zarzycki

Ćwiczenia- wersja C  M. Dobrowolska, S. Wojtan,

P. Zarzycki

780/2/2108

 1.  

Informatyka

Migra

Wrocław

Teraz bajtyInformatyka dla szkoły podstawowej. klasa 5. Nowe wydanie. Grażyna Koba

806/2/2021/z1

 1.  

Technika

Nowa Era, Warszawa

 

Jak to działa?5 Podręcznik do techniki dla klasy 5 szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka

295/2/2018

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 6

L.P.

Przedmiot, wydawnictwo

                                       Tytuł, autor

Podręcznik

ćwiczenia

Nr dopuszczenia

 1.  

Religia

Jedność, Kielce
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno, red. Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

(AZ-22-01/20-KI-4/21)

 1.  

Język polski

GWO, Gdańsk

Między nami. A. Łuczak, M. Murdzek,

Ćwiczenia: Między nami 6 wersja B

867/3/2019

 1.  

J. angielski

Macmillan Warszawa

Brainy 6 Książka ucznia. Nick Beare

Zeszyt ćwiczeń. Katherine Stannett

831/3/2019

 1.  

Muzyka

Nowa Era Warszawa

 Lekcja Muzyki 6Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa edycja 2022-2024

852/3/2019

 1.  

Plastyka

Nowa Era

Warszawa

Do dzieła! 6. Podręcznik do plastyki dla klasy 6 szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak- Ossowska

Nowa Edycja 2022-2024

903/3/2018

 1.  

Historia

GWO, Gdańsk

Historia 6. Podróże w czasie. Tomasz Małkowski

829/3/2019

 1.  

Geografia

Nowa Era, Warszawa

Planeta Nowa Tomasz Rachwał Dawid Szczypiński

Roman Malarz

906/2/2019

 1.  

Biologia

Nowa Era Warszawa

 Puls Życia Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Joanna Stawarz

Nowa edycja 2022-2024

844/2/2019

 1.  

Matematyka

GWO, Gdańsk

Matematyka z plusem 6 Nowe wydanie

Podręcznik-M. Dobrowolska, M. Jacewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki

Ćwiczenia :Matematyka z plusem 6

780/3/2022/z1

 1.  

Informatyka

Migra Wrocław

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Nowe wydanie Klasa 6. Grażyna Koba

806/3/2022/z1

 1.  

Technika

Nowa Era Warszawa

Jak to działa?6 Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa edycja 2022-2024

295/3/219

 

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 7

L.P.

Przedmiot, wydawnictwo

                                       Tytuł, autor

Podręcznik

ćwiczenia

Nr dopuszczenia

 1.  

Religia

Jedność

Kielce

 Szczęśliwi, którzy czynią dobro. red. Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

AZ-23-01/20-KI-10/22

 1.  

Język polski

GWO, Gdańsk

Język Polski 7 Między nami. A. Łuczak, E. Prylińska,

 1. Suchowierska, R. Maszka

Ćwiczenia: Między nami 7 wersja B

867/4/2017

 1.  

J. angielski

Macmillan, Warszawa

Repetytorium Ósmoklasisty- część 1 dla klasy 7

Podręcznik: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Ćwiczenia: Karolina Kotorowicz-Jasińska

1100/1/2020

 1.  

J. niemiecki

Nowa Era

 

Das ist Deutsch Kompakt. Jolanta Kamińska

Cwiczenia: Das ist Deutsch 7

814/1/2017

 1.  

Muzyka

Nowa Era

 Warszawa

Lekcja muzyki 7

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa edycja 2020-2022

852/4/2020/z1

 1.  

Plastyka

Nowa Era Warszawa

Do dzieła 7.Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

903/4/2020/z1

 1.  

Historia

GWO, Gdańsk

Historia 7. Podróże w czasie. Tomasz Małkowski

829/4/2017

 1.  

Geografia WSiP Warszawa

Geografia bez tajemnic. Klasa7

Arkadiusz Głowacz, Maria Adamczewska,

Barbara Dzięcioł-Kurczoba

Zeszyt ćwiczeń klasa7

1177/3/2023

 1.  

Biologia

WSiP, Warszawa

Biologia bez tajemnic Klasa 7. Podręcznik

Julia Idziak, Oliwia Dycewicz, Kamila Narewska-Prella

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej: Biologia bez tajemnic

1169/3/2023

 1.  

Chemia

WSiP

Warszawa

Chemia bez tajemnic. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Joanna Wilmańska, Aleksandra Kwiek

1164/1/2023

 1.  

Fizyka

WSiP

Warszawa

Sposób na fizykę dla szkoły podstawowej. Tomasz Greczyło, Karina Mularczyk-Sawicka, Grzegorz Wojewoda

1167/1/2023

 1.  

Matematyka

GWO Gdańsk

Matematyka z plusem7, praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

780/4/2017

 1.  

Informatyka

Migra Wrocław

Teraz Bajty 3 D, Inforatyka dla szkoły podstawowej

Grażyna Koba

806/4/2023/z2

 

 

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY 8

L.P.

Przedmiot, wydawnictwo

                                       Tytuł, autor

Podręcznik

ćwiczenia

Nr dopuszczenia

 1.  

Religia

Jedność, Kielce

 Szczęśliwi,którzy zdobywają świętość., red. Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

brak

 1.  

Język polski

GWO- Gdańsk

Język Polski 8. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 Między nami. A. Łuczak, E. Prylińska,

ASuchowierska, K. Krzemieniewska- Kleban

 Ćwiczenia: Między Nami 8 wersja B wersja B

867/5/2018

 1.  

J. angielski

Macmillan

Warszawa

Repetytorium Ósmoklasisty- część 2 dla klasy 8

Podręcznik: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Ćwiczenia: Karolina Kotorowicz-Jasińska

 

1100/2/2021

 1.  

J. niemiecki

Nowa Era Warszawa

Das ist Deutsch! 8 Kompakt. Jolanta Kamińska

Ćwiczenia: Das ist Deutsch 8

814/2/2018

 1.  

Historia

GWO, Gdańsk

Historia. 8 Podróże w czasie. Tomasz Małkowski

829/5/2018

 1.  

Wiedza o społeczeństwie

Nowa Era Warszawa

Dziś i Jutro. 8 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Iwona Janicka Arkadiusz Janicki Aleksandra Kucia- Maćkowska, Tomasz Maćkowski

 

874/2021/z1

 1.  

Geografia

Nowa Era Warszawa

Planeta Nowa 8. Podręcznik do Geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Tomasz Rachwał                     Dawid Szczypiński

906/4/2021/z1

 1.  

Biologia

 Nowa Era, Warszawa

Puls Życia 8. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

844/4/2021/z1

 1.  

Chemia

Nowa Era Warszawa

Chemia Nowej Ery 8Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

785/2/2018

 1.  

Fizyka

Nowa Era. Warszawa

To jest Fizyka 8. Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej Marcin Braun, Weronika Śliwa

Nowa Edycja 2021-2023

818/2/2018

 1.  

Matematyka

GWO Gdańsk

Matematyka z plusem 8,  praca zbiorowa pod redakcją

M. Dobrowolskiej

780/5/2018

 1.  

Informatyka Migra Wrocław

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 8. Nowe wydanie. Grażyna Koba

806/5/2021/z1

 1.  

Edukacja dla  bezpieczeństwaNowa Era Warszawa

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Jarosław Słoma

846/2017

 

 


INFORMACJE DLA RODZICÓW

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”   Dnia 29...

Organizacja rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024 w dniu 4 września 2023 r.       klasy IV -...