Kadra

Dodano: 02.02.2021

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!
(Mt 7,12)

Lp.

Nazwisko i imię

Przedmiot

Klasy

Inne

1.

s. Osemlak Mariola 

 

 

Dyrektor

2.

s. Brukiewicz Joanna

Katecheza

I-VIII

 

3.

Potrykus Bernadeta

Edukacja wczesnoszkolna

kl. I

wychowawca 

4.

Kaczykowska Katarzyna

Edukacja wczesnoszkolna

kl. II

wychowawca

5.

Hotel Marzena Edukacja wczesnoszkolna kl. III

wychowawca

6.

Olszewska Olena Język polski kl. VI-VIII  

7.

Kordalska Agata

Język polski

IV-VI

wychowawca kl. V

8.

Katarzyna Mirek

Przyroda, biologia, fizyka

IV-VIII

wychowawca kl. VII a

9.

Prena Aleksandra

Matematyka, Informatyka

         IV-VI              IV - VIII 

wychowawca kl. VI

10.

Romanewicz Aneta

Język angielski

I, III, IV - VIII

 

11.

Bobrowska Agnieszka

Język angielski

II, IV-VIII

 

12.

Mikucka Aleksandra

Historia, WOS, plastyka, technika

IV-VIII

wychowawca kl. IV

13.

Kruszyńska Danuta 

Technika, Plastyka

V-VII

 

14.

Juszczyk Krzysztof

Wychowanie fizyczne

IV-VIII

wychowawca kl. VIII

15.

Posański Adam

Wychowanie fizyczne

IV-VIII

wychowawca kl. VII b

16.

Danielewicz Julianna

Muzyka

IV-VII

 

17.

Górska Izabela

Wychowawca świetlicy

IV-VIII

 

18.

Katarzyna Bruhn

WDŻ

V-VIII

 

19.

Bisha Anna

Bibliotekarz

 

 

20.

Negowska Henryka

Wychowawca świetlicy

 

 

21.

Łazarska Edyta

Logopeda I - VIII  

22.

Duc Martyna Geografia V-VIII  

23.

Kudlicka Joanna Chemia VII-VIII  

 

       

24.


25.

Kwiatkowski Krzysztof


Stankiewicz Anna

Język hiszpański


Język niemiecki

VII-VIII


VII

 


 

26.


27


28

s. Brzezowska Joanna 


Sabina Bomba


Dziedzic Agata

Matematyka


naucz. wspomag.


naucz. wspomag.

VII-VIII


II


I

 


 


 

 


INFORMACJE DLA RODZICÓW

Zebrania Rodziców w dniu 15 września 2021 r. (środa) będą odbywały się w następującym porządku: Klasy I – III...

Czwartek 24.06.2021 8.00 - lekcje wychowawcze w klasach 9.00 - wyjście do Kościoła z wychowawcami 9.30 - Uroczysta Msza w...