Kadra

Dodano: 18.12.2018

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!
(Mt 7,12)

Lp.

Nazwisko i imię

Przedmiot

Klasy

Inne

1.

s. Kowalczyk Małgorzata

Katecheza

VI

Dyrektor

2.

s. Justyna Brzuchnalska

Katecheza

I-VIII

 

3.

Potrykus Bernadeta

Edukacja wczesnoszkolna

kl. II

wychowawca 

4.

Kaczykowska Katarzyna

Edukacja wczesnoszkolna

kl. III

wychowawca

5.

Hotel Marzena Edukacja wczesnoszkolna kl. I

wychowawca

6.

Milena Żołnowska-Knitter Język polski kl. V B, VIII  

7.

Warzocha Karolina

Język polski

IV-VII

wychowawca kl. V a

8.

Katarzyna Mirek

Przyroda, biologia

IV-VIII

 

9.

Prawdzik Anna

Matematyka

IV-V

 

10.

Romanewicz Aneta

Język angielski

III - VII

 

11.

Jażewicz Agnieszka

Język angielski

I-VIII

 

12.

Piwoni Małgorzata

Historia

IV-VIII

 

13.

Ptach Hanna

Technika, Plastyka

IV-VII

wychowawca świetlicy

14.

Juszczyk Krzysztof

Wychowanie fizyczne

IV-VIII

wychowawca kl. VI

15.

Posański Adam

Wychowanie fizyczne

IV-VIII

wychowawca kl. V b

16.

Kasprzyk-Wojewoda Justyna

Muzyka

IV-VII

 

17.

Hanna Ptach

Informatyka

IV-VIII

 

18.

Katarzyna Bruhn

WDŻ

V-VIII

 

19.

Bisha Anna

Bibliotekarz

 

 

20.

Negowska Henryka

Wychowawca świetlicy

 

 

21.

Hendzel Dominika

Logopeda I-VIII  

22.

Duc Martyna Geografia V, VII-VIII  

23.

Konieczka Małgorzata Chemia VII-VIII  

24.

Garus Danuta Fizyka VII-VIII  

25.

Kwiatkowski Krzysztof Język hiszpański VII-VIII  

26.

s. Leokadia Wojciechowska Matematyka VI-VIII  

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Rodzice i Opiekunowie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych...