Rekrutacja

Dodano: 04.05.2022

OGŁOSZENIE

WYMAGANE DOKUMENTY

do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi w roku szkolnym 2022/2023

Do 20 maja 2022 r. należy dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:

  1. Skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)
  2. Metryka chrztu świętego (do wglądu)
  3. Bilans sześciolatka
  4. 2 zdjęcia legitymacyjne
  5. Informacja o szkole, do której dziecko powinno uczęszczać zgodnie z adresem zameldowania (poniżej gotowy druk do pobrania)
  6. Opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (jeśli dziecko było badane)

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w określonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.

Informuję, świetlica w roku szkolnym 2022/2023 jest czynna do godz. 16.30.

Informacja o codziennym i galowym stroju będzie podana w późniejszym czasie

http://salezjankirumia.pl/pliki/uzytkownik/informacja_o_szkole_z_obwodu.pdf


INFORMACJE DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi naszego przedszkola oraz uczniów naszej szkoły na PIELGRZYMKĘ...

15 września 2022 serdecznie zapraszamy na zebranie RODZICÓW  Klasy I-III godz. 17.00 - sala gimnastyczna,...