Pracowicy administracji i obsługi

Dodano: 11.10.2017

Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!
(Mt 7,12)

Lp.

Nazwisko i imię

Inne

1.

s. Kawalec Elżbieta

Kierownik administracyjno-gospodarczy

2.

Skorowska Izabela

referent księgowy

3.

Marek Potrykus

konserwator

4.

Gowińska Beata

portier

5.

Karsznia Małgorzata

obsługa

6.

Śliwa Mirosława

obsługa

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Rodzice i Opiekunowie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych...