Historia zbawienia

Dodano: 26.04.2019

Nasza świetlica przedstawiła w obrazach historię zbawienia.

Była to świetna powtórka najważniejszych wydarzeń zbawczych.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Rodzice i Opiekunowie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych...