Podręczniki na rok szkolny 2024/2025

Dodano: 05.07.2024

 ZESTAW podręczników

przeznaczonych do kształcenia ogólnego

obowiązujących w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek

 im. Świętej Rodziny w Rumi

w roku szkolnym 2024/2025

podręczniki dla uczniów kl. 1

Tytuł/przedmiot

wydawnictwo nr dopuszczenia

Podręcznik, ćwiczenia- tytuł, autor

Szkoła na Tak!

WSiP

Nr dopuszczenia MEiN

1160/1/2023

Podręcznik dla klasy 1 Szkoła na TAK!, część 1-4

Zeszyty Ćwiczeń dla klasy 1 Szkoła na TAK!, część1-4. 1

Podręcznik matematyka dla klasy 1, część 1-2

Zeszyty ćwiczeń do matematyki Szkoła na TAK!, część 1-2

 

Język angielski

Macmillan, Warszawa

nr dopuszczenia 811/1/2017

Podręcznik: Bugs Team 1. Carol Read, Ana Soberón

Zeszyt Ćwiczeń: Bugs Team 1. Carol Read, Ana Soberón, Anna Perr- Modrzejewska

 

Religia

Jedność, Kielce

(nr AZ-11-01/18-KI-4/20)

 

Podręcznik:

Poznaję Boży świat, red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek,

podręczniki dla uczniów kl. 2

Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła na Tak!

WSiP

Nr dopuszczenia:

1160/2/2024

Podręcznik dla klasy 2 Szkoła na TAK!, część 1-4

Zeszyty Ćwiczeń dla klasy 2 Szkoła na TAK!, część1-4. 1

Podręcznik matematyka dla klasy 2, część 1-2

Zeszyty ćwiczeń dla klasy 2 do matematyki Szkoła na TAK!, część 1-2

Poradnik nauczyciela klasa 2 Szkoła na Tak, część 1-4

Język angielski

Macmillan, Warszawa

811/2/2018

Podręcznik: Bugs Team 2. Carol Read, Ana Soberón

Zeszyty Ćwiczeń: Bugs Team 2. Carol Read, Ana Soberón, Anna Perr-Modrzejewska

Religia

Jedność, Kielce

Nr AZ-12-01/18-KI-7/21

 

Odkrywam Królestwo Boże. red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak,

 

podręczniki dla uczniów kl. 3

Edukacja wczesnoszkolna

Didasko, Warszawa

  nr  dopuszczenia 859/3/2019

Podręczniki: Ja, Ty-My do klasy trzeciej Radosne odkrywanie świata cz.1 i 2. Matematyka na co dzień. Joanna Białbrzeska

Zeszyt ćwiczeń: Dziennik badacza świata, część A i B,  Na tropach matematyki, część1 i 2

 

Język angielski

Macmillan, Warszawa

Nr dopuszczenia 811/3/2018

Podręcznik: Bugs Team 3. Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

Materiały Ćwiczeniowe: Anna Parr- Modrzejewska, Elisenda Papiol, Maria Toth

 

Religia

Jedność, Kielce

Nr AZ-13-01/18-KL-14/22

Poznaję Jezusa, red. W. Kubik, Elżbieta Kondrak

 

 

 

Zestaw podręczników dla klasy 4

L.P.

Przedmiot, wydawnictwo

Podręcznik, ćwiczenia -tytuł, autor

Nr dopuszczenia

 1.  

Religia

Jedność, Kielce

Odkrywam życie z Jezusem, Podręcznik i ćwiczenia red. Ks.  Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

AZ-14-01/18-kl-19/23

 1.  

Język polski

GWO, Gdańsk

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek  Kamila Krzemieniewska-Kleban

Zeszyt ćwiczeń wersja A cz.1, 2, 

867/1/2017

 1.  

J. angielski

Macmillan, Warszawa

Brainy 4.

Podręcznik: Nick Beare

Zeszyt ćwiczeń: Katherine Stannett

831/1/2017

 1.  

Muzyka

Nowa Era Warszawa

 Lekcja muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa edycja 2023–2025

852/1/2017

 1.  

Plastyka

 Nowa Era Warszawa

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas Krystyna Onak

903/1/2017

 1.  

Historia

GWO, Gdańsk

Historia 4. Podróże w czasie. Tomasz Małkowski

829/1/2017

 1.  

Przyroda

WSiP

Warszawa

Poznajemy Przyrodę. Klasa 4 Podręcznik .Anna Romańska, Joanna Gadomska, Katarzyna Przybysz

Zeszyt ćwiczeń: Poznajemy przyrodę. Szkoła podstawowa klasa 4

1168/1/2023

 1.  

Matematyka

GWO, Gdańsk

Matematyka z plusem. Podręcznik M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński. P. Zarzycki

Ćwiczenia:- wersja C.  M. Dobrowolska, S. Wojtan,

P. Zarzycki

780/1/2023/z1

 1.  

Informatyka

Migra, Wrocław

Teraz bajty 3D. Podręcznik Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 4. Nowe wydanie. Grażyna Koba

806/1/2023/z2

 1.  

Technika

Nowa Era Warszawa

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka

295/1/2017

 

 

 

Zestaw podręczników dla klasy 5

L.P.

Przedmiot, wydawnictwo

Podręcznik, ćwiczenia- tytuł, autor

Nr dopuszczenia

 1.  

Religia

Jedność, Kielce

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik red. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak,

 

(nr AZ-21-01/20-KI-2/20)

 1.  

Język polski

GWO, Gdańsk

Między nami. A. Łuczak, M. Murdzek,- podręcznik

 Ćwiczenia: Między nami 5 wersja A część 1,2.

867/2/2018

 1.  

J. angielski

Macmillan, Warszawa

Brainy 5

Podręcznik: Nick Beare

Zeszyt ćwiczeń: Karherine Stannett

 

831/2/2018

 1.  

Muzyka

Nowa Era Warszawa

Lekcja muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa edycja 2024-2026

 

852/2/2018

 1.  

Plastyka

Nowa Era, Warszawa

Do dzieła! 5. Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

 

903/2/2018

 1.  

Historia

GWO, Gdańsk

Historia 5. Podróże w czasie. Podręcznik
Tomasz Małkowski

829/2/2018

 1.  

Geografia MAC

Warszawa

Geografia 5. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Prof. dr hab. Bożena Elżbieta Wójtowicz, Maria Figa, Dominik Marszał

Ćwiczenia do geografii

927/1/2018

 1.  

Biologia

WSiP

Warszawa

Biologia bez tajemnic. Podręcznik do biologii dla klasy piątej

Biologia bez tajemnic. Zeszyt ćwiczeń dla klasy piątej

1169/1/2024

 1.  

Matematyka

GWO, Gdańsk

Matematyka z plusem 5.

Podręcznik: M. Dobrowolska, M. Jucewicz,              M. Karpiński, P. Zarzycki

Ćwiczenia- wersja C  M. Dobrowolska, S. Wojtan,

P. Zarzycki

 

780/2/2024/z1

 1.  

Informatyka

Migra

Wrocław

Teraz bajty 3D. Podręcznik. Informatyka dla szkoły podstawowej. klasa 5. Nowe wydanie. Grażyna Koba

 

 

806/2/2024/z2

 1.  

Technika

Nowa Era, Warszawa

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 5 szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka

295/2/2018

 

 

 

 

Zestaw podręczników dla klasy 6

L.P.

Przedmiot, wydawnictwo

Podręcznik, ćwiczenia- tytuł, autor

Nr dopuszczenia

 1.  

Religia

Jedność, Kielce
Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno. Podręcznik red. Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

(AZ-22-01/20-KI-4/21)

 1.  

Język polski

GWO, Gdańsk

Między nami. Podręcznik A. Łuczak, M. Murdzek,

Ćwiczenia wersja B

867/3/2019

 1.  

J. angielski

Macmillan Warszawa

Brainy 6 Książka ucznia. Nick Beare

Zeszyt ćwiczeń. Katherine Stannett

831/3/2019

 1.  

Muzyka

Nowa Era Warszawa

 Lekcja Muzyki 6 Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach   

Nowa edycja 2022-2024

852/3/2019

 1.  

Plastyka

Nowa Era

Warszawa

Do dzieła! 6. Podręcznik do plastyki dla klasy 6 szkoły podstawowej. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak- Ossowska

Nowa Edycja 2022-2024

903/3/2018

 1.  

Historia

GWO, Gdańsk

Historia 6. Podróże w czasie. Podręcznik Tomasz Małkowski

829/3/2019

 1.  

Geografia

Nowa Era

 Warszawa

Planeta Nowa 6. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński

906/2/2019

 1.  

Biologia

Nowa Era Warszawa

 Puls Życia Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Joanna Stawarz

Nowa edycja 2022-2024

844/2/2019

 1.  

Matematyka

GWO, Gdańsk

Matematyka z plusem 6 Nowe wydanie

Podręcznik-M. Dobrowolska, M. Jucewicz,

M. Karpiński, P. Zarzycki

Ćwiczenia :Matematyka z plusem 6, wersja C

780/3/2022/z1

 1.  

Informatyka

Migra Wrocław

Teraz bajty. Podręcznik.Informatyka dla szkoły podstawowej. Nowe wydanie Klasa 6. Grażyna Koba

806/3/2022/z1

 1.  

Technika

Nowa Era Warszawa

Jak to działa?6 Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa edycja 2022-2024

295/3/2019

 

 

 

Zestaw podręczników dla klasy 7

L.P.

Przedmiot, wydawnictwo

                                     

Podręcznik, ćwiczenia- tytuł, autor

                                                  

Nr dopuszczenia

 1. 1

Religia

Jedność

Kielce

Szczęśliwi, którzy czynią dobro. Podręcznik red. Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

AZ-23-01/20-KI-10/22

 1. 1

Język polski

GWO, Gdańsk

Język Polski 7 Między nami. Podręcznik.
A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka

867/4/2017

 1.  

J. niemiecki

Nowa Era

Deutsch Kompakt neu. Podręcznik i ćwiczenia
 Jolanta Kamińska

814/1/2017

 1.  

J. angielski

Macmillian,

Warszawa

 

Repetytorium ósmoklasisty cz.1.Podręcznik i Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Ćwiczenia: Karolina Kotorowicz-Jasińska

1100/1/2020

 1.  

Muzyka

Nowa Era

 Warszawa

Lekcja muzyki 7

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Monika Gromek, Grażyna Kilbach Nowa edycja 2023-2025

852/4/2020/z1

 1.  

Plastyka

Nowa Era Warszawa

Do dzieła 7.Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

903/4/2020/z1

 1.  

Historia

GWO, Gdańsk

Historia 7. Podróże w czasie. Podręcznik
Tomasz Małkowski

829/4/2017

 1.  

Geografia

WSiP

Warszawa

Geografia  bezntajemnic7.Podręcznik Arkadiusz Głowacz, Maria Adamczewska, Barbara Dzięcioł- Kurczoba

1177/3/2023

 1.  

Biologia

WSiP

 Warszawa

Biologia bez tajemnic klasa 7. Podręcznik Julia Idziak, Oliwia Dycewicz , Kamila Narewska-Prella

 Biologia bez tajemnic-Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

1169/3/2023

 1.  

Chemia

WSiP

Warszawa

Chemia bez tajemnic. Podręcznik do klasy siódmej szkoły podstawowej. Joanna Wilmańska Aleksandra Kwiek

1164/1/2023

 1.  

Fizyka

WSiP

Warszawa

Sposób na Fizykę dla szkoły podstawowej. Tomasz Greczyło, Karina Mularczyk-Sawicka Grzegorz Wojewoda

1167/1/2023

 1.  

Matematyka

GWO Gdańsk

Matematyka z plusem 7. Podręcznik
 praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

780/4/2017

 1.  

Informatyka

Migra Wrocław

Teraz bajty 3D. Podręcznik. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 7. Nowe wydanie. Grażyna Koba

 

806/4/2023/z2

 

 

Zestaw podręczników dla klasy 8

L.P.

Przedmiot, wydawnictwo

Podręcznik, ćwiczenia- tytuł, autor

Nr dopuszczenia

 1.  

Religia

Jedność, Kielce

Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość. Podręcznik, red. Ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak

AZ-24-01/20

K/14/23

 1.  

Język polski

GWO- Gdańsk

Język Polski 8. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 Między nami. A. Łuczak, E. Prylińska,

A. Suchowierska, K. Krzemieniewska- Kleban

 Ćwiczenia: Między Nami 8 wersja A część 1,2 

867/5/2018

 1.  

J. angielski

Macmillan

Warszawa

Repetytorium Ósmoklasisty- część 2 dla klasy 8

Podręcznik: Malcolm Mann, Steve Taylore-Knowles

Ćwiczenia: Karolina Kotorowicz-Jasińska

 

1100/2/2021

 1.  

J. niemiecki

Nowa Era Warszawa

 Deutsch kompakt neu 8 Kompakt.

Podręcznik i ćwiczenia
 Jolanta Kamińska

814/2/2018

 1.  

Historia

GWO, Gdańsk

Historia. 8 Podróże w czasie. Podręcznik
Tomasz Małkowski

829/5/2018

 1.  

Wiedza o społeczeństwie

Nowa Era Warszawa

Dziś i Jutro. 8 Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Iwona Janicka Arkadiusz Janicki Aleksandra Kucia- Maćkowska, Tomasz Maćkowski

874/2021/z1

 1.  

Geografia

MAC

 Warszawa

Geografia 8. Podręcznik

Prof. dr hab. Bożena Elżbieta Wójtowicz, Maria Figa, Dominik Marszał, Łukasz Mędrzycki, Jakub Sypniewski

Ćwiczenia do geografii

927/4/2021

 1.  

Biologia

WSiP

 Warszawa

Biologia bez tajemnic. Podręcznik do klasy 8

1169/4/2024

 1.  

Chemia

Nowa Era Warszawa

Chemia Nowej Ery 8. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin  edycja 2024-2026

785/2/2018

 1.  

Fizyka

WSiP

 Warszawa

Sposób na fizykę.

Podręcznik do klasy 8   

Brak nr dopisania

 1.  

Matematyka

GWO Gdańsk

Matematyka z plusem 8, Podręcznik  praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

780/5/2018

 1.  

Informatyka Migra Wrocław

Teraz bajty 3D. Podręcznik Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 8. Grażyna Koba

806/5/2024/z2

 1.  

Edukacja dla  bezpieczeństwa

Nowa Era

Warszawa

Żyję i działam bezpiecznie Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Jarosław Słoma

846/2017

 

 


INFORMACJE DLA RODZICÓW

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”   Dnia 29...

Organizacja rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024 w dniu 4 września 2023 r.       klasy IV -...