„Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary” - św. Franciszek Salezy

Dodano: 26.01.2022

Każdego roku dnia 24 stycznia wspominamy św. Franciszka Salezego, Biskupa i Doktora Kościoła urodzonego 21 .08.1567r. w Sabaudii niedaleko Genewy.

Pochodził On z pobożnej, wielodzietnej rodziny. Rodzice pragnęli wychować Franciszka na dobrego chrześcijanina i ważnego dla społeczeństwa człowieka.

Franciszek ukończył studia w Paryżu i Padwie. Pod wpływem Franciszka na nowo ożywała moralność i pobożność wśród ludzi. W 1602 r. został konsekrowany na Biskupa Genewy. Salezy to nie tylko wielki Święty Kościoła, ale także wielki pisarz i mówca. Zawsze w chwilach kryzysu uciekał się do Matki Bożej.

Święty Franciszku Salezy wspieraj nas każdego dnia w drodze do Świętości!


INFORMACJE DLA RODZICÓW

Przypomnienie!! 18 maja 2022 r zapraszamy na konsultacje. W klasach ósmych - zerania rodziców ZAPRASZAMY

Proszę o doostarczenia do sekretariatu szkoły wymaganych dokumentów dziecka przyjetego do klasy pierwszej w roku...