Życzenia

Dodano: 23.12.2018

"Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem,  aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo."

Radosnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia
w MIŁOŚCI I POKOJU
oraz pięknych dni Nowego Roku 2019
życzy w imieniu Społeczności Szkolnej
- s. Małgorzata Kowalczyk

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Rodzice i Opiekunowie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych...