Zagrożenia płynące z duchowości Dalekiego Wschodu

Dodano: 23.11.2018

23 listopada 2018 r. s. Michaela Pawlik dała piękne świadectwo wiary w prawdziwego Boga. Pracując jako misjonarka - pielęgniarka w Indiach poznała zło, jakie niesie system kastowy. Jasno wskazała zagrożenia jakie niosą ze sobą praktyki mające swe źródła w duchowości Dalekiego Wschodu.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Rodzice i Opiekunowie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych...