Msza św. PRYMICYJNA

Dodano: 13.06.2017

Dziś po raz pierwszy w naszej szkole uczestniczyliśmy we Mszy św. z błogosławieństwem prymicyjnym. Najświętszą Ofiarę sprawował o. Józef, brat Marysi, uczennicy klasy szóstej. 

Prosiliśmy o błogosławieństwo Boże dla neoprezbitera i błagaliśmy o powołania kapłańskie i zakonne z naszej szkoły. O. Józef tłumaczył nam, co znaczy być solą i światłem w naszym codziennym życiu. Uczniowie odważnie odpowiadali na stawiane pytania. Z konkretnymi postanowieniami słuchaliśmy modlitwy wiernych, przygotowanej przez I klasę. Ofiarowaliśmy Ojcu pisaną przez uczniów ikonę z piękną laurką.

Błogosławieństwo prymicyjne pierwsze przyjęły siostry, a potem cała wspólnota wychowawcza.

Antek z pierwszej klasy przedstawił nam piękną modlitwę do św. Antoniego. 

Po zakończonej Mszy św. o. Józef  odwiedził nas w salach lekcyjnych.

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Rodzice uczestniczyli w wieczornych spotkaniach wielkopostnych, dla matek i ojców. Konferencję wprowadzającą w ten...